Društvo Energetičara Zadar

tel/fax; 023-251-450

spomenik

NOVI DOKUMENTI (prijave, potvrde, izvješće mentora)


Polaganje 1.stručnog ispita

Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita

Prijave za popravak prvog i drugog stručnog ispita

Privremena potvrda

NAPOMENA:
"Kod ispunjavanja dokumenata na mjestu gdje u dokumentu treba odabrati zanimanje ili grad (polje u kojem piše "choose an item") potrebno je pritisnuti na desnu strelicu koja će se pokazati u izborniku te odabrati traženi pojam."

Informacije o kandidatima SPIS -S1

Gdje se nalazimo?

Prikaz veće karte

PRIJAVE ZA TEČAJA ZA ENERGETSKA ZANIMANJA

U tijeku je prikupljanje prijava za tečaj za energetska zanimanja. Sve dodatne informacije u vezi tečaja možete dobiti na;

tel/fax: 023/251-450
mobitel: 091/527-9818
email: dez-zd@hi.t-com.hr - Jerko Orlandin


VAŽNO: Ispitnu dokumentaciju potrebnu za prijavu i polaganje ispita obavezno dostaviti Tajniku Ispitne komisije Split gosp.Tonči Pavlinoviću na
e-mail: tonci.pavlinovic@gmail.com mob; 099/ 613 - 6193.


VAŽNO: Plaćanje stručnog ispita kao i naknade Savezu energetičara Hrvatske - vrši se za kandidate koji žele polagati stručni ispit - ISKLJUČIVO nakon primljenog Poziva na ispit.


UPUTE ZA PRIJAVU NA STRUČNE ISPITE UZ POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJEInformacija o iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i novom broju IBAN-a Državnog proračuna RH

Na temelju odredbi članka 38. stavak 11. i članka 56. stavak 9. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014, 20/2015) ministar zaštite okoliša i energetike donio je 22. studenoga 2016. Rješenje o iznosu naknade za polaganje prvog i periodičkog Stručnog ispita za energetska zanimanja te naknade za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energtska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti.

1. Naknada za polaganje prvog Stručnog ispita iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije početka polaganja prvog Stručnog ispita na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

2. Naknada za polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita iznosi 350,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije početka polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

3. Naknada za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energetska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti, iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije izdavanja Uvjerenja na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

NAPOMENA: kompletne troškove koje je potrebno uplatiti prije ispita, a koji uključuju i uslugu SEH-u - pogledajte pod “Stručni ispiti” kod naslova: “CIJENA ISPITA I PODACI ZA UPLATU.”

Naglašavamo da nije moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita. Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije NAJMANJE jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).


NAJAVA ISPITNIH ROKOVA za radnike koji polažu stručne ispite prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima:

Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je Ministar zaštite okoliša i energetike donio Odluku o određivanju ispitne komisije za potrebe održavanja stručnih ispita za energetska zvanja. U tijeku je testiranje svih neophodnih postupaka i procesa oko prijave i provedbe ispita, sukladno zadanim pravilima uredskog poslovanja koja se moraju primjenjivati tijekom provedbe upravnog postupka.
Najavljeni ispiti planiraju se održavati u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Varaždinu. Ispitni rokovi bit će usklađeni sa svim područnim ispitnim komisijama. Tako će svi ispiti u Republici Hrvatskoj započeti u isto vrijeme i istog dana.
Najavljujemo očekivane ispitne rokove za slijedeće datume:
  • 01.07.2017., subota
  • 08.07.2017., subota
  • 15.07.2017., subota
Planira se da će u svim navedenim gradovima uz, već prijavljene kandidate - izaći i kandidati koji trenutno pohađaju tečajeve za radnike koji rukuju i upravljaju energetskim postrojenjima. Radnike koji trenutno pohađaju tečajeve ovim putem pozivamo da čim prije dostave potrebnu dokumentaciju za prijavu ispita kako bi se putem pravovremeno predane prijave na vrijeme prijavili i uključili u očekivane ispitne rokove. Navedene obrasce za prijavu stručnog ispita, moguće je preuzeti sa naših stranica.

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI PRIJAVLJUJU STRUČNI ISPIT (28.03.2017.)

Kandidati koji žele polagati stručne ispite za obavljanje poslova upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima mogu prijaviti ispite putem novih obrazaca za prijavu koji se nalaze na Naslovnoj stranici.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA SU U TIJEKU!
Termini ispitnih rokova kao i brojevi računa za uplatu biti će objavljeni naknadno.

Kandidati se mogu prijaviti za polaganje stručnih ispita, samo uz ispunjene dokumente ispitne komisije. Dokumenti moraju u cijelosti biti ispunjeni tiskanim slovima na računalu. Nepotpuno ispunjenu ili nepotpisanu dokumentaciju Ispitna komisija nije dužna uvažiti.

INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI POLAGANJA PERIODIČKIH ISPITA KANDIDATA KOJI SU DO 01.01.2010. POLOŽILI STRUČNI ISPIT ZA ENERGETSKA ZANIMANJA PO STAROM PRAVILNIKU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Narodne novine, broj 20/2015)

Članak 20.

„Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.“

OBRAZLOŽENJE:

U cilju poticanja gospodarstva u Republici Hrvatskoj a ujedno radi snižavanja troškova polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014, 20/2015) predvidio je mogućnost polaganja periodičnog ispita svim kandidatima koji su do 1. siječnja 2010. godine položili stručni ispit za energetska zanimanja.

Na taj se način želi omogućiti svim tim kandidatima koji imaju trenutno ne važeća uvjerenja pristupanje periodičkom ispitu.

Ukoliko do 1. siječnja 2017. godine ne polože uspješno periodički ispit, tada su dužni prijaviti prvu provjeru znanja samo uz uvjet ukoliko ispunjavaju sve propisane uvjete stručne spreme i radnog iskustva.

INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI POLAGANJA PERIODIČKIH ISPITA KANDIDATA KOJI SU DO 01.01.2010. POLOŽILI STRUČNI ISPIT ZA ENERGETSKA ZANIMANJA PO STAROM PRAVILNIKU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Narodne novine, broj 20/2015)

Članak 20.

„Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.“

OBRAZLOŽENJE:

U cilju poticanja gospodarstva u Republici Hrvatskoj a ujedno radi snižavanja troškova polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014, 20/2015) predvidio je mogućnost polaganja periodičnog ispita svim kandidatima koji su do 1. siječnja 2010. godine položili stručni ispit za energetska zanimanja.

Na taj se način želi omogućiti svim tim kandidatima koji imaju trenutno ne važeća uvjerenja pristupanje periodičkom ispitu.

Ukoliko do 1. siječnja 2017. godine ne polože uspješno periodički ispit, tada su dužni prijaviti prvu provjeru znanja samo uz uvjet ukoliko ispunjavaju sve propisane uvjete stručne spreme i radnog iskustva.

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču – Savezu energetičara Hrvatske.

Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sijednici UO SEH-e donio je sljedeće odluke:

Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.

Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 160,00 kn + PDV=200,00 kn.

Nove naknade za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupaju na snagu od 1. travnja 2015. godine.

CIJENA ISPITA I PODACI ZA UPLATU

Naknada za polagane stručnih ispita za energetska zvanja uplačuje se na dvije uplatnice. Prva uplata (prva uplatnica) se plaća u Državni proračun RH na ime naknade Državnoj ispitnoj komisiji komisiji, a druga uplata (druga uplatnica) se plaća Savezu energetičara Hrvatske imenovanom Izvođaču na ime naknade obavljanja administrativnih, organizacijskih i drugih poslova vezane za rad ispitne komisije. Napominjemo da će svi podatci o uplatama biti naznačeni i u Pozivu na ispit koji tajnice Područnih ispitnih komisija šalju kandidatima na ispit sedam do deset dana prije zakazanog termina ispita.

IZNOSI ZA UPLATU:

Prvi stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 600.00 kn,
II – uplatnica iznos: 325,00 kn

Povremeni-periodični stručni ispit:


I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos:325,00 kn
Popravak prvog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

Popravak povremenog-periodičnog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

Ispitna komisija Split

I – uplatnica 

DRŽAVNI PRORAČUN 

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258 
Poziv na broj: 4-21-2017

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i o novom broju IBAN-a Državnog proračuna

Obavještavamo Vas da se očekuje donošenje novog Rješenja Ministarstva gospodarstva u svezi novih nižih cijene koštanja polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja i to:
  • Naknade za polaganje prvog stručnog ispita, naknade za polaganje periodičkog stručnog ispita, naknade popravka prvog stručnog ispita i naknade popravka periodičkog stručnog ispita. Sve se navedene naknada ubuduće trebaju uplatiti u Državni proračun prije početka polaganje stručnog ispita.
  • Dodijeljen je novi IBAN Državnoga proračuna kao i sukladno tome novi poziv na broj. Stoga Vas obavještavamo da do daljnjega nije moguća uplata u Državni proračun radi polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja.
Uplate naknade za stručne ispite u Državni proračun biti će moguća tek nakon donošenja novog rješenja Ministarstva gospodarstva. NOVO: Naglašavamo da nije više moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita. Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije barem jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).

Novi pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja Energetskim postrojenjima i uređajima

¨Ministarstvo gospodarstva objavilo je u Narodnim novinama br. 88/2014 23.07.2014. novi PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA koji stupa na snagu 01.09.2014.¨

Pravilnik o izmjenma i dopunama pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

¨Ministarstvo gospodarstva na temelju članka 20. Zakona o energiji objavilo je u Narodnim novinama br. 120/12 i 14714 2014. novi "PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA" od 03. veljače 2015.


Društvo energetičara Zadar
Brne Krnarutića 2
tel/fax: 023/251-450
mobitel: 091/527-9818
e-mail: dez-zd@hi.t-com.hr - Jerko Orlandini

Zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.

Predsjednik Jerko Orlandini,dipl,inž

|  aktualno  |  o nama  |  tijela udruge  |  obrazovanje  |  regulativa  |  na vrh  |  Rakun d.o.o.  |