INFORMACIJA O PROCEDURI IZDAVANJA PRESLIKE UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ENERGETSKA ZANIMANJA (npr. u slučaju gubitka Uvjerenja)

 

Napisati pismeni zahtjev za izdavanje preslike uvjerenja u kojem je potrebno navesti:

  • ime i prezime osobe za koju se traži Uvjerenje
  • godinu rođenja
  • OIB
  • adresu stanovanja
  • cjelovit naziv zanimanja
  • područnu Ispitnu komisiju u kojoj je polagan stručni ispit te okvirni datum polaganja
  • adresu na koju se šalje preslika Uvjerenja.

 

Pismeni zahtjev poslati na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

n/r g. Ivana Benkovića

Ispitna komisija za energetska zvanja

Radnička cesta 80

10000 Zagreb