UPUTE ZA PRIJAVU STRUČNOG ISPITA 

UZ POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE 

Dokumentaciju za prijavu određene vrste stručnog ispita pripremljenu u skladu s niže navedenim uputama potrebno je dostaviti Tajniku ispitne komisije Split g. Tončiju Pavlinoviću na e-mail adresu: tonci.pavlinovic@seh.hr (mob 099 613 6193).

Krajnji rok za slanje dokumentacije je 30 dana prije datuma održavanja ispita.

Svi obrasci koji se popunjavaju (prijave P-1 i P-3, potvrda o radnom iskustvu i izvješće mentora) nalaze se niže na stranici.

1. UPUTE ZA POLAGANJE PRVOG STRUČNOG ISPITA

Popis dokumentacije potrebne za prijavu na prvi ispit:

 1. PRIJAVA ZA POLAGANJE PRVOG STRUČNOG ISPITA (Obrazac P-1) – prijava treba biti popunjena na računalu
 2. PRESLIKA (KOPIJA) SVJEDODŽBE/DIPLOME 

preslika isprave kojom dokazujete da zadovoljavate uvjete propisane pravilnikom vezane na stručnu spremu koja Vam je potrebna za prijavu ispita. Preslika mora biti ovjerena na poleđini. Može je ovjeriti tvrtka u kojoj radite pečatom tvrtke i potpisom odgovorne osobe ili ukoliko ste nezaposleni ovjerit ćemo Vam je mi, no tada original donosite sa sobom da bismo prema njemu ovjerili presliku.

 1. POTVRDA O RADNOM ISKUSTVU – popunjava je poslodavac. Ukoliko ste nezaposleni ne popunjavate postojeći obrazac, već umjesto njega prilažete POTVRDU O RADNOM STAŽU iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 2. IZVJEŠĆE MENTORA – mentor je osoba koja ima VAŽEĆE (ne starije od 5 godina) uvjerenje za isto zanimanje za koje i Vi prijavljujete ispit. Mentor popunjava obrazac. Praksa traje minimalno 3 mjeseca (do dana kad ste krenuli na stručno osposobljavanje za polaganje ispita).
 3. UVJERENJE MENTORA – preslika VAŽEĆEG uvjerenja mentora, ovjerena na isti način kao i svjedodžba/ diploma (opisano u točci 2.)

 

NAPUTAK O DOKUMENTACIJI MENTORA PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA KOJI POLAŽU PRVI STRUČNI ISPIT

Tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavaju se za obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima pod nadzorom mentora.

Mentor može biti isključivo osoba koja posjeduje važeće Uvjerenje za iste poslove i radne zadatke za koje praktično obučava kandidata za polaganje prvog stručnog ispita. Poslovi i radni zadaci rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjima i uređajima navedeni su u članku 4. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014). Navedena Uvjerenja ne smiju biti starija od 2012. Godine.

 

2. UPUTE ZA POLAGANJE PERIODIČKOG STRUČNOG ISPITA (POSTOJEĆE UVJERENJE NIJE ISTEKLO)

Popis dokumentacije potrebne za prijavu na periodički ispit:

 1. PRIJAVA ZA POLAGANJE POVREMENOG STRUČNOG ISPITA (Obrazac P-3) – prijava treba biti popunjena na računalu.
 2. PRESLIKA (KOPIJA) VAŠEG PRETHODNOG UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU

– ista ne smije biti starija od 5 godina. Preslika postojećeg uvjerenja mora biti za isto zanimanje - ono koje obnavljate. Preslika mora biti ovjerena na poleđini. Može je ovjeriti tvrtka u kojoj radite pečatom tvrtke i potpisom odgovorne osobe ili ukoliko ste nezaposleni ovjerit ćemo Vam je mi, no tada original donosite sa sobom da bismo prema njemu ovjerili presliku.

 

3. UPUTE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA AKO JE POSTOJEĆE UVJERENJE ISTEKLO

Popis dokumentacije potrebne za prijavu na ispit ako je uvjerenje isteklo:

 1. PRIJAVA ZA POLAGANJE PRVOG STRUČNOG ISPITA (Obrazac P-1) – prijava treba biti popunjena na računalu.
 2. PRESLIKA (KOPIJA) SVJEDODŽBE/DIPLOME – preslika isprave kojom dokazujete da zadovoljavate uvjete propisane pravilnikom vezane na stručnu spremu koja Vam je potrebna za prijavu ispita. Preslika mora biti ovjerena na poleđini. Može je ovjeriti tvrtka u kojoj radite pečatom tvrtke i potpisom odgovorne osobe ili ukoliko ste nezaposleni ovjerit ćemo Vam je mi, no tada original donosite sa sobom da bismo prema njemu ovjerili presliku.
 3. POTVRDA O RADNOM ISKUSTVU – popunjava je poslodavac. Ukoliko ste nezaposleni ne popunjavate postojeći obrazac, već umjesto njega prilažete POTVRDU O RADNOM STAŽU iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 4. PRESLIKA (KOPIJA) ISTEKLOG UVJERENJA