UPUTE ZA PRIJAVU STRUČNOG ISPITA 

UZ POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE 

Upute se odnose za obje vrste ispita (Prvi ispit i Periodični ispit). Kod obje vrste ispita za sva zanimanja vrijedi ista procedura.

1. VRSTA ISPITA - UPUTE ZA POLAGANJE PRVOG STRUČNOG ISPITA

Popis dokumentacije potrebne za prijavu na prvi ispit:
1. PRIJAVA ZA POLAGANJE PRVOG STRUČNOG ISPITA (Obrazac P-1) – prijava treba biti popunjena na računalu


2. PRESLIKA (KOPIJA) SVJEDODŽBE/DIPLOME – preslika isprave kojom dokazujete da zadovoljavate uvjete propisane pravilnikom vezane na stručnu spremu koja Vam je potrebna za prijavu ispita. Preslika mora biti ovjerena na poleđini. Može je ovjeriti tvrtka u kojoj radite pečatom tvrtke i potpisom odgovorne osobe ili ukoliko ste nezaposleni ovjerit ćemo Vam je mi, no tada original donosite sa sobom da bismo prema njemu ovjerili presliku.


3. POTVRDA O RADNOM ISKUSTVU – popunjava je poslodavac. Ukoliko ste nezaposleni ne popunjavate postojeći obrazac, već umjesto njega prilažete POTVRDU O RADNOM STAŽU s Mirovinskog osiguranja.


4. IZVJEŠĆE MENTORA – mentor je osoba koja ima VAŽEĆE (ne starije od 5 godina) uvjerenje za isto zanimanje za koje i Vi prijavljujete ispit. Mentor popunjava obrazac. Praksa traje minimalno 3 mjeseca (do dana kad ste krenuli na stručno osposobljavanje za polaganje ispita).


5. UVJERENJE MENTORA – preslika VAŽEĆEG uvjerenja mentora, ovjerena na isti način kao i svjedodžba/ diploma (opisano u točci 2.)


2. VRSTA ISPITA - UPUTE ZA POLAGANJE PERIODIČKOG STRUČNOG ISPITA

Popis dokumentacije potrebne za prijavu na periodički ispit:
1. PRIJAVA ZA POLAGANJE POVREMENOG STRUČNOG ISPITA (Obrazac P-3) – prijava treba biti popunjena na računalu.


2. PRESLIKA (KOPIJA) VAŠEG PRETHODNOG UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU – ista ne smije biti starija od 5 godina. Preslika postojećeg uvjerenja mora biti za isto zanimanje - ono koje obnavljate. Preslika mora biti ovjerena na poleđini. Može je ovjeriti tvrtka u kojoj radite pečatom tvrtke i potpisom odgovorne osobe ili ukoliko ste nezaposleni ovjerit ćemo Vam je mi, no tada original donosite sa sobom da bismo prema njemu ovjerili presliku.


NAPOMENA:

Svi obrasci koji se popunjavaju (prijave P-1 i P-3, potvrda o radnom iskustvu i izvješće mentora) nalaze se niže na stranici.

Kompletiranu dokumentaciju potrebno je dostaviti Tajniku ispitne komisije Split g. Tončiju Pavlinoviću na e-mail adresu: tonci.pavlinovic@gmail.com (mob 099 613 6193). Krajnji rok za slanje dokumentacije je 30 dana prije datuma održavanja ispita.

NAPUTAK O DOKUMENTACIJI MENTORA PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA KOJI POLAŽU PRVI STRUČNI ISPIT

Tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavaju se za obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima pod nadzorom mentora.

Mentor može biti isključivo osoba koja posjeduje važeće Uvjerenje za iste poslove i radne zadatke za koje praktično obučava kandidata za polaganje prvog stručnog ispita. Poslovi i radni zadaci rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjima i uređajima navedeni su u članku 4. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014). Navedena Uvjerenja ne smiju biti starija od 2012. godine.

NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA

Iznos za polaganje stručnog ispita uplaćuje se u 2 dijela:

- u Državni proračun; - Savezu energetičara Hrvatske – SEH (za administrativne i organizacijske aktivnosti stručnih ispita).

Prema vrsti polaganja navodimo sljedeće cijene u kunama i eurima (uz obračun po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK):

PRVI STRUČNI ISPIT

- 600,00 HRK / 79,63 EUR (uplata u Državni proračun, ne plaća se PDV)

- 260,00 HRK + PDV 65,00 HRK – ukupno uplatiti SEH-u: 325,00 HRK / 43,13 EUR

POVREMENI STRUČNI ISPIT (PERIODIČNA OBNOVA ISPITA SVAKIH 5 GODINA)

- 350,00 HRK / 46,45 EUR (uplata u Državni proračun, ne plaća se PDV)

- 260,00 HRK + PDV 65,00 HRK – ukupno uplatiti SEH-u: 325,00 HRK / 43,13 EUR

POPRAVAK STRUČNOG ISPITA

- 350,00 HRK / 46,45 EUR (uplata u Državni proračun, ne plaća se PDV)

- 160,00 HRK + PDV 40,00 HRK – ukupno uplatiti SEH-u: 200,00 HRK / 26,54 EUR

NAPOMENA: Navedeni iznosi uplaćuju se tek nakon primljenog pismenog poziva na ispit.

Poziv s pojedinim terminom ispita i uputom šalje se za svakog kandidata.

PODACI ZA UPLATU

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

Opis plaćanja: Ime i prezime kandidata – Stručni ispit

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE

Ilica 24/1

10 000 Zagreb

IBAN: HR9523600001101427258

Poziv na broj: HR00 4-21- godina u kojoj se polaže ispit (npr. 4-21-2022)

Opis plaćanja: Ime i prezime kandidata – Stručni ispit