UPUTE ZA PRIJAVU STRUČNOG ISPITA 

UZ POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE 

Upute se odnose za obje vrste ispita (Prvi ispit i Periodični ispit). Kod obje vrste ispita za sva zanimanja vrijedi ista procedura.

1. VRSTA ISPITA - UPUTE ZA POLAGANJE PRVOG STRUČNOG ISPITA

Popis dokumentacije potrebne za prijavu na prvi ispit:
1. PRIJAVA ZA POLAGANJE PRVOG STRUČNOG ISPITA (Obrazac P-1) – prijava treba biti popunjena na računalu


2. PRESLIKA (KOPIJA) SVJEDODŽBE/DIPLOME – preslika isprave kojom dokazujete da zadovoljavate uvjete propisane pravilnikom vezane na stručnu spremu koja Vam je potrebna za prijavu ispita. Preslika mora biti ovjerena na poleđini. Može je ovjeriti tvrtka u kojoj radite pečatom tvrtke i potpisom odgovorne osobe ili ukoliko ste nezaposleni ovjerit ćemo Vam je mi, no tada original donosite sa sobom da bismo prema njemu ovjerili presliku.


3. POTVRDA O RADNOM ISKUSTVU – popunjava je poslodavac. Ukoliko ste nezaposleni ne popunjavate postojeći obrazac, već umjesto njega prilažete POTVRDU O RADNOM STAŽU s Mirovinskog osiguranja.


4. IZVJEŠĆE MENTORA – mentor je osoba koja ima VAŽEĆE (ne starije od 5 godina) uvjerenje za isto zanimanje za koje i Vi prijavljujete ispit. Mentor popunjava obrazac. Praksa traje minimalno 3 mjeseca (do dana kad ste krenuli na stručno osposobljavanje za polaganje ispita).


5. UVJERENJE MENTORA – preslika VAŽEĆEG uvjerenja mentora, ovjerena na isti način kao i svjedodžba/ diploma (opisano u točci 2.)


2. VRSTA ISPITA - UPUTE ZA POLAGANJE PERIODIČKOG STRUČNOG ISPITA

Popis dokumentacije potrebne za prijavu na periodički ispit:
1. PRIJAVA ZA POLAGANJE POVREMENOG STRUČNOG ISPITA (Obrazac P-3) – prijava treba biti popunjena na računalu.


2. PRESLIKA (KOPIJA) VAŠEG PRETHODNOG UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU – ista ne smije biti starija od 5 godina. Preslika postojećeg uvjerenja mora biti za isto zanimanje - ono koje obnavljate. Preslika mora biti ovjerena na poleđini. Može je ovjeriti tvrtka u kojoj radite pečatom tvrtke i potpisom odgovorne osobe ili ukoliko ste nezaposleni ovjerit ćemo Vam je mi, no tada original donosite sa sobom da bismo prema njemu ovjerili presliku.


NAPOMENA:

Svi obrasci koji se popunjavaju (prijave P-1 i P-3, potvrda o radnom iskustvu i izvješće mentora) nalaze se niže na stranici.

Kompletiranu dokumentaciju potrebno je dostaviti Tajniku ispitne komisije Split g. Tončiju Pavlinoviću na e-mail adresu: tonci.pavlinovic@gmail.com (mob 099 613 6193). Krajnji rok za slanje dokumentacije je 30 dana prije datuma održavanja ispita.

NAPUTAK O DOKUMENTACIJI MENTORA PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA KOJI POLAŽU PRVI STRUČNI ISPIT

Tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavaju se za obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima pod nadzorom mentora.

Mentor može biti isključivo osoba koja posjeduje važeće Uvjerenje za iste poslove i radne zadatke za koje praktično obučava kandidata za polaganje prvog stručnog ispita. Poslovi i radni zadaci rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjima i uređajima navedeni su u članku 4. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014). Navedena Uvjerenja ne smiju biti starija od 2012. godine.

NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA

Naknada za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja uplaćuje se na dvije uplatnice.

Prva uplata (prva uplatnica) se plaća u Državni proračun RH na ime naknade Državnoj ispitnoj komisiji, a druga uplata (druga uplatnica) se plaća Savezu energetičara Hrvatske.

Prvi stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 600.00 kn

II – uplatnica iznos: 325,00 kn

Povremeni-periodični stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn

II – uplatnica iznos: 325,00 kn

Popravak prvog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn

II – uplatnica iznos: 200,00 kn

Popravak povremenog-periodičnog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn

II – uplatnica iznos: 200,00 knPODACI ZA UPLATU

I – uplatnica 

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

Opis plaćanja: Ime i prezime kandidata – Stručni ispit

I I – uplatnica 

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE

ILICA 24/1

10 000 ZAGREB

IBAN: HR9523600001101427258

Poziv na broj: HR00 4-21- godina u kojoj se polaže ispit (npr. 4-21-2022)

Opis plaćanja: Ime i prezime kandidata – Stručni ispit

NAPOMENA: Plaćanje stručnog ispita kao i naknade Savezu energetičara Hrvatske - vrši se za kandidate koji žele polagati stručni ispit - ISKLJUČIVO nakon primljenog Poziva na ispit.